Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 March 2018

Inkomstenbelasting, artikel 3.156 Wet IB 2001 ( tekst van 01-01-2013 tot 01-05-2016), VAR-wuo terecht herzien in VAR-loon voor het verlenen van thuiszorg in natura als bedoeld in de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten.

ECLI:NL:HR:2018:343, 30 maart 2018, nr. 17/00395

Klik hier voor de volledige uitspraak.