Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 November 2020

Ongedekte callopties kunnen geen deelneming vormen en voordelen uit cum/ex-transacties vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

 
ECLI:NL:HR:2020:1738, 6 november 2020, 18/04686.

Lees hier de volledige uitspraak.