Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 November 2020

Over een AOW- en WAO-uitkering van een inwoner van Portugal mag Nederland geen belasting heffen. Dat is de uitkomst van een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2020:1732, 6 november 2020, 20/01393.
ECLI:NL:HR:2020:1733, 6 november 2020, 20/01404.

Lees hier de volledige uitspraak.