Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2017:384, 10 maart 2017, nr. 15/00462)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 March 2017

Antidumpingrechten; art. 24 CDW; art. 220, lid 2, letter b, CDW; art. 8:31 en art. 8:42 Awb; Unierechtelijke beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging; invoer van spaarlampen afkomstig uit Thailand; reikwijdte informatieplicht bij aankondiging van heffing; vaststelling niet-preferentiële oorsprong in geval het eindproduct is samengesteld uit halffabricaten en onderdelen van oorsprong van een ander land dan het land waarin het wordt geassembleerd; de afgifte en aanvaarding van certificaten die een niet-preferentiële oorsprong vermelden vormen geen vergissingen in de zin van art. 220, lid 2, letter b, CDW; Hof is niet gehouden tot veroordeling in proceskosten en vergoeding van griffierecht wanneer geen sprake is van benadeling als gevolg van het niet naleven van een procesverplichting door het bestuursorgaan.

ECLI:NL:HR:2017:384, 10 maart 2017, nr. 15/00462

Klik hier voor de volledige uitspraak.