Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2017:848, 12 mei 2017, nr. 13/03468)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 May 2017

Artt. 45 en 49 VWEU. Overeenkomst Zwitserland – EU. Nederlandse inwoner van Spanje heeft enkel belaste arbeidsinkomsten in Nederland (60%) en Zwitserland (40%). Aftrek van hypotheekrente Spaanse eigen woning in Nederland. Beslissing na arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

ECLI:NL:HR:2017:848, 12 mei 2017, nr. 13/03468

Klik hier voor de volledige uitspraak.