Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht. Ziektewet (ECLI:NL:HR:2022:15…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 October 2022

Art. 29b, lid 1, letter b, Ziektewet. Toepassing no-riskbepaling bij nieuw dienstverband gedeeltelijk arbeidsongeschikte bij dezelfde werkgever na eerder ontslag vanwege ziekte op grond van uitzendbeding. Door UWV betaald ziekengeld is geen aan belanghebbende toe te rekenen last van ziekengeld voor berekening gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

ECLI:NL:HR:2022:1557, 28 oktober 2022, 21/01992.

Lees hier de volledige uitspraak.