Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid arts (ECLI:NL:HR:2018:365, 16 maart 2018, nr. 17/00173)

16 March 2018

Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.

ECLI:NL:HR:2018:365, 16 maart 2018, nr. 17/00173

Klik hier voor de volledige uitspraak.