Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

17 February 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt. Reikwijdte van art. 2:11 BW; mogelijkheid tot disculpatie. Motiveringsklacht over hoogte schadevergoeding.

ECLI:NL:HR:2017:275, 17 februari 2017, nr. 15/03646

Klik hier voor de volledige uitspraak.