Uitspraak Hoge Raad: bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en strafrechter (ECLI:NL:HR:2018:1806, 28 september 2018, nr: 17-04026)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 September 2018

Strafrechtelijke vervolging tegen agenten wegens doodslag; strafrechter oordeelt het noodzakelijk dat de agenten om veiligheidsredenen anoniem in strafzaak optreden. Vordering van nabestaanden in kort geding dat aan hen de namen van de verdachte agenten worden bekendgemaakt met het oog op uitoefening van slachtofferrechten in strafproces. Art. 112 lid 1 Grondwet; aanvullende rechtsbescherming door burgerlijke rechter. Geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter met betrekking tot procesvoering bij andere rechter.

ECLI:NL:HR:2018:1806, 28 september 2018, nr: 17-04026

Lees hier de volledige uitspraak.