Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 September 2017

Procesrecht. Aanvang, lengte en einde van rechtsmiddeltermijnen (art. 339 lid 1, 358 lid 2, 402 lid 1 en 426 lid 1 Rv).

ECLI:NL:HR:2017:2225, 1 september 2017, nr. 16/05870

Klik hier voor de uitspraak.