Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak (Curaçao). Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

11 June 2021

Mocht het hof voor de in eerste aanleg toegewezen schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW Curaçao) een andere vorm van schadevergoeding in de plaats stellen? Partijdebat in hoger beroep. Grenzen van de rechtsstrijd. Art. 281a Rv Curaçao.

ECLI:NL:HR:2021:860, 11 juni 2021, 20/00148.

Lees hier de volledige uitspraak.