Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1940, 23 december 2022, 21/04060)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 December 2022

Koop van economische eigendom woning. Koper beroept zich in verband met overbouw over naastgelegen steeg op opschorting en ontbinding, subsidiair op dwaling. Hof: mogelijke nadeel koper rechtvaardigt geen opschorting; overige grieven hangen daarmee samen en slagen evenmin. Rechts- en motiveringsklachten tegen verwerping beroep op dwaling.

ECLI:NL:HR:2022:1940, 23 december 2022, 21/04060.

Lees hier de volledige uitspraak.