Uitspraak Hoge Raad: Cassatie. Beschikking (ECLI:NL:HR:2017:2561, 6 oktober 2017, nr. 17-00336)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 October 2017

Procesrecht. Beschikking mede gegeven door raadsheer-plaatsvervanger die nog niet als zodanig beëdigd was. Nietigheid van de beschikking? Art. 5 en 6 Wet RO; art. 5g Wrra. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607, NJ 2017/202.

ECLI:NL:HR:2017:2561, 6 oktober 2017, nr. 17-00336

Klik hier voor de volledige uitspraak.