Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in belang der wet. Openbaarheid van civiele procedures.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 April 2023

Zijn gerechten verplicht om aan anderen dan partijen informatie te verstrekken over civiele procedures die aanhangig zijn of zijn geweest? Art. 6 EVRM. Art. 121 Grondwet. Art. 6 AVG. Art. 15 BODG.

 

ECLI:NL:HR:2023:658, 21 april 2023, 21/00394.

Lees hier de volledige uitspraak.