Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:649, 21 april 2…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 April 2023

Onteigening vermogensbestanddelen en effecten SNS Reaal en SNS Bank. Verzoek tot vaststelling schadeloosstelling, art. 6:8-10 Wft. Waardering achtergestelde vorderingen, uitleg achterstellingsbepalingen, verifieerbaarheid vorderingen, rangorde vorderingen in verband met art. 128 Fw en rente na datum hypothetische faillietverklaring. Te verwachten toekomstperspectief, langjarige afwikkeling faillissement (run-off), bepalen disconteringsvoet, risico’s en onzekerheden op peiltijdstip. Kostenvergoedng, art. 6:11 lid 4 Wft, redelijkheid, door ondernemingskamer bepaald maximumbedrag.

 

ECLI:NL:HR:2023:649, 21 april 2023, 21/02048.

Lees hier de volledige uitspraak.