Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:653, 21 april 2…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 April 2023

Verjaring. Aanvang korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW. Voldoende zekerheid dat schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van betrokken persoon?

ECLI:NL:HR:2023:653, 21 april 2023, 22/00108.

Lees hier de volledige uitspraak.