Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:865, 9 juni 2023, 22/00270)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 June 2023

Geschil over teruggave van ‘Krimschatten’. Vordering van musea op de Krim en van Staat Oekraïne tot afgifte van kunstschatten die in bruikleen zijn gegeven aan Nederlands museum vóór afscheiding van de Krim van Oekraïne. Internationaal privaatrecht. Buitenlandse voorrangsregel (art. 10:7 BW). Strijd van buitenlandse regeling inzake bescherming van cultureel erfgoed met art. 1 Eerste Protocol EVRM?

ECLI:NL:HR:2023:865, 9 juni 2023, 22/00270.

Lees hier de volledige uitspraak.