Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 September 2023

Cassatie in het belang der wet. Verzoek op grond van art. 21 AVG tot verwijdering BKR-registratie. Kan betrokkene in kort geding vordering tot verwijdering instellen nadat termijn van art. 35 lid 2 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is verstreken? Eisen aan onderbouwing spoedeisend belang.

ECLI:NL:HR:2023:1216, 15 september 2023, 22/03293.

Lees hier de volledige uitspraak.