Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Verjaring

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 May 2018

Intellectuele eigendom. Vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige wetgeving (onjuiste implementatie Databankenrichtlijn). Aanvang korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW. Onbekendheid met of onzekerheid over juridische beoordeling; grond voor later aanvangsmoment? HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552, NJ 2017/165 (Mispelhoef/Staat) en HR 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1739, NJ 2006/115 (Bosman/G). Verjaring van voortdurende onrechtmatige daad.

ECLI:NL:HR:2018:677, 4 mei 2018, nr. 17/00100

Klik hier voor de volledige uitspraak.