Uitspraak Hoge Raad: Compenserende heffing bij doorstroom van rente (ECLI:NL:HR:2016:1350, 8 juli 2016, nr. 15/00194)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

08 July 2016

Vennootschapsbelasting; artikel 10a, lid 2, aanhef en letter b, en lid 3, van de Wet Vpb 1969 (tekst 2004). Kan sprake zijn van een rechtshandeling waaraan in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen wanneer de Nederlandse vennootschap om fiscale redenen is ingeschakeld? Compenserende heffing bij doorstroom van rente. Prejudiciële vragen: grensoverschrijdende fiscale eenheid; ‘per-elementbenadering’; strijd met de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz?

ECLI:NL:HR:2016:1350, 8 juli 2016, nr. 15/00194

Klik hier voor de volledige uitspraak.