Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 October 2017

Contractenrecht. Samenwerkingsovereenkomst; onderhandelingen over tussentijdse aanpassing lopen vast. Vraag of beroep op integrale nakoming van oorspronkelijke overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:HR:2017:2566, 6 oktober 2017, nr. 16/04017

Klik hier voor de volledige uitspraak.