Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 October 2017

Contractenrecht; ongerechtvaardigde verrijking; appelprocesrecht. Devolutieve werking hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2017:2790, Hoge Raad, 16/04998

Klik hier voor de volledige uitspraak.