Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2020:1954, 4 december 2020, 19/02846)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

04 December 2020

Vervolg van HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2729 (prejudiciële uitspraak). Curator van failliet aannemingsbedrijf vordert betaling van aanneemsommen voor meerwerk. Ontstaansmoment en opeisbaarheid; vervangende schadevergoeding; art. 6:87 en 6:88 BW. Ongerechtvaardigde verrijking; contractuele rente?

ECLI:NL:HR:2020:1954, 4 december 2020, 19/02846.

Lees hier de volledige uitspraak.