Uitspraak Hoge Raad: Energierecht (ECLI:NL:HR:2018:12, 5 januari 2018, nr. 16/03556)

24 January 2018

Energierecht. Goederenrecht. Overeenkomsten tussen chemiebedrijf en netbeheerder m.b.t. transformatoren die verbinding vormen met elektriciteitsnet. Contractuele verplichting chemiebedrijf tot vestiging opstalrecht m.b.t. de transformatoren ten behoeve van de netbeheerder. Belang van de vraag wie thans eigenaar is van de transformatoren. Belang bij vestiging opstalrecht; HR 20 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0727, NJ 2014/522. Moest hof behandeling van het hoger beroep aanhouden in afwachting van de uitkomst van bestuursrechtelijke procedures? Samenhang met 16/03552.

ECLI:NL:HR:2018:12, 5 januari 2018, nr. 16/03556

Klik hier voor de volledige uitspraak.