Uitspraak Hoge Raad: Energierecht (ECLI:NL:HR:2018:1, 5 januari 2018, nr. 16/03552)

24 January 2018

Energierecht. Goederenrecht. Overeenkomsten tussen chemiebedrijf en netbeheerder m.b.t. transformatoren die verbinding vormen met elektriciteitsnet. Zijn die overeenkomsten nietig wegens strijd met de wet (art. 3:40 BW)? Zijn de transformatoren bestanddeel van een net als bedoeld in art. 5:20 lid 2 BW? Belang van de begripsomschrijving van ‘net’ in art. 1 Elektriciteitswet 1998. Moest hof behandeling van het hoger beroep aanhouden in afwachting van de uitkomst van bestuursrechtelijke procedures? Samenhang met 16/03556.

ECLI:NL:HR:2018:1, 5 januari 2018, nr. 16/03552

Klik hier voor de volledige uitspraak.