Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:145, 3 februari 2023, 21/05303)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 February 2023

Vereffening van nalatenschap. Mogelijkheid van tussentijdse uitdelingen. Vraag in hoeverre vereffenaar bevoegd is tussentijdse uitdelingslijst in te trekken. Art. 4:218 BW; art. 180 lid 1 Fw.

ECLI:NL:HR:2023:145, 3 februari 2023, 21/05303.

Lees hier de volledige uitspraak.