Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht. Legitieme portie (ECLI:NL:HR:2020:1589, 9 oktober 2020, 19-02676)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 October 2020

Erflaatster heeft bedrag ingebracht in een stichting naar het recht van Liechtenstein, waarvan zij zelf en na haar overlijden twee van haar zonen begunstigden zijn. Moet met deze begunstiging bij de berekening van de legitimaire massa en legitieme portie krachtens art. 4:65 BW rekening worden gehouden? Is het hof buiten de rechtsstrijd getreden door de begunstiging als een legaat te behandelen? Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2020:1589, 9 oktober 2020, 19-02676.

Lees hier de volledige uitspraak.