Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2017:3017, 24 november 2017, nr. 16/05102)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 November 2017

Faillissementsrecht. Verrekening vordering opdrachtgever met verpande vorderingen van gefailleerde opdrachtnemer. Art. 53 Fw. Komt pandhouder beroep op art. 6:136 BW toe? Onzekerheidsexceptie (art. 6:37 BW). Hoor en wederhoor.

ECLI:NL:HR:2017:3017, 24 november 2017, nr. 16/05102

Klik hier voor de volledige uitspraak.