Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 December 2021

Art. 39 Fw; art. 238 Fw; art. 6:119 e.v. BW. Is wettelijke rente of contractuele vertragingsrente over als boedelschuld verschuldigde huurprijs een boedelschuld?

ECLI:NL:HR:2021:1994, 24 december 2021, 20/01556.

Lees hier de volledige uitspraak.