Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Procesrecht. Arbeidsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 June 2023

Procedure over kwalificatie rechtsverhouding tussen eiseres en schoonmakers die via online platform van eiseres afspraken maken over uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden. Gevolgen faillissement eiseres. Art. 25, 27-29 en 30 Fw. Schorsing t.a.v. rechtsvorderingen die strekken tot voldoening uit de boedel. Voornemen van ambtshalve doorhaling t.a.v. overige rechtsvorderingen.

ECLI:NL:HR:2023:887, 9 juni 2023, 21/05264.

Lees hier de volledige uitspraak.