Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:395, 18 maart 2022, 21/02894)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

18 March 2022

Machtiging tot uithuisplaatsing. Machtiging is niet binnen drie maanden ten uitvoer gelegd waardoor deze is vervallen (art. 1:265 lid 3 BW). Voldoende belang bij beoordeling in hoger beroep? Art. 8 EVRM. Moest hof gevolg geven aan op de voet van art. 810a lid 2 Rv gedaan verzoek tot deskundigenonderzoek?

ECLI:NL:HR:2022:395, 18 maart 2022, 21/02894

Lees hier de volledige uitspraak.