Uitspraak Hoge Raad: Fiscaal verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2021:532, 9 april 2021, 20/00805)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 April 2021

Inlichtingenplicht advocaat als administratieplichtige derde (art. 47 AWR in verbinding met 52 lid 2, onder a en b, AWR). Strekt verschoningsrecht advocaat jegens belastingdienst zich uit tot informatie over derdengeldrekening?

ECLI:NL:HR:2021:532, 9 april 2021, 20/00805.

Lees hier de volledige uitspraak.