Uitspraak Hoge Raad: Fiscaal verschoningsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 April 2021

Inlichtingenplicht advocaat als administratieplichtige derde (art. 47 AWR in verbinding met 52 lid 2, onder a en b, AWR). Strekt verschoningsrecht advocaat jegens belastingdienst zich uit tot informatie over derdengeldrekening?

ECLI:NL:HR:2021:532, 9 april 2021, 20/00805.

Lees hier de volledige uitspraak.