Uitspraak Hoge Raad: Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 March 2014

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.