Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 July 2022

Leidt een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW steeds ook tot onverpandbaarheid? (art. 3:81 lid 1 BW; art. 3:228 BW).

ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778.

Lees hier de volledige uitspraak.