Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 July 2022

Leidt een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW steeds ook tot onverpandbaarheid? (art. 3:81 lid 1 BW; art. 3:228 BW).

ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778.

Lees hier de volledige uitspraak.