Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Erfdienstbaarheden (ECLI:NL:HR:2017:2270, 8 september 2017, nr. 16/03217)

08 September 2017

Goederenrecht. Erfdienstbaarheden. Erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van perceel waarop thans een schoolgebouw is gevestigd, dat mede gelegen is op een aan het heersend erf grenzend perceel. Omvat de erfdienstbaarheid ook gebruik ten behoeve van dit aangrenzend perceel? HR 31 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160, NJ 1982/38. Toelaatbare verzwaring? Maatschappelijke opvattingen. Devolutieve werking hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2017:2270, 8 september 2017, nr. 16/03217

Klik hier voor de volledige uitspraak.