Uitspraak Hoge Raad: Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

08 August 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.