Uitspraak Hoge Raad: Huur woonruimte

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

08 September 2017

Huur woonruimte. Ontbinding huurovereenkomst wegens verboden onderverhuur. Toetsing van beding tot afdracht onderhuurpenningen aan Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Onderzoek naar cumulatieve effect van afdrachtverplichting en boetebeding. HvJEU 21 april 2016, C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283 (Radlinger).

ECLI:NL:HR:2017:2275, 8 september 2017, nr. 16/03742

Klik hier voor de volledige uitspraak.