Uitspraak Hoge Raad: Huurovereenkomst. Onrechtmatige ontruiming (E…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 December 2022

Schadevergoeding voor afgevoerde zaken die na opslag zijn vernietigd. Stelplicht en bewijslast dat huurder schade heeft geleden. Taak rechter om schade te schatten indien aannemelijk is dat schade is geleden, art. 6:97 BW.

ECLI:NL:HR:2022:1941, 23 december 2022, 21/02706.

Lees hier de volledige uitspraak.