Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 January 2024

Eiser is bij partner ingetrokken op woonwagenstandplaats die partner huurt van Gemeente. Na verbreken relatie blijft eiser op standplaats wonen. Hof wijst vordering Gemeente tot ontruiming toe. Heeft hof voldaan aan verplichting om eisers beroep op recht op eerbiediging van woning (art. 8 EVRM) gedetailleerd te onderzoeken en beslissing afdoende te motiveren?

ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380.

Lees hier de volledige uitspraak.