Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 March 2024

Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde. Verhuurder vervangt sloten en vordert achterstallige huur. Mocht verhuurder nakoming van zijn verplichting tot verschaffen van huurgenot opschorten?

ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648.

Lees hier de volledige uitspraak.