Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht woonruimte (ECLI:NL:HR:2020:808, 24 april 2020, 19-00457)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 April 2020

Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).

ECLI:NL:HR:2020:808, 24 april 2020, 19-00457.

Lees hier de volledige uitspraak.