Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 December 2021

Uitsluiting gemeenschap, niet uitgevoerd verrekenbeding. Behoort goed dat man voor huwelijk heeft verkregen tot het niet te verrekenen vermogen, of is ter verkrijging lening aangegaan en tijdens huwelijk afgelost met overgespaard vermogen? Stelplicht en bewijslast; vermoedens van art. 1:136 lid 2 BW en art. 1:141 lid 3 BW.

ECLI:NL:HR:2021:1922, 17 december 2021, 19/05481.

Lees hier de volledige uitspraak.