Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2017

Insolventierecht. Intrekking surseance van betaling en faillietverklaring o.g.v. art. 242 Fw. Internationaal concern met de Nederlandse financieringsmaatschappijen. Uitzondering op toepasselijkheid Nederlands recht i.v.m. herstructurering groep in buitenland? Oproepen belanghebbenden in procedure. Benadelend handelen als grond voor intrekking surseance; vereisten. Is instemming met aanbod akkoord van groep een daad van beheer of beschikking? Informatieplicht schuldenaar jegens bewindvoerder. Belangenafweging bij toepassing art. 242 Fw. Samenhang met 17/02165.

ECLI:NL:HR:2017:1280, 7 juli 2017, zaaknr. 17/02153

Klik hier voor de volledige uitspraak.