Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht (ECLI:NL:HR:2017:1203, 30 juni 2017, nr. 17/01458)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 June 2017

WSNP. Kan de termijn van de schuldsaneringsregeling worden verlengd, ook als de schuldenaar heeft voldaan aan zijn (door de rechter-commissaris verlichte) inspanningsverplichtingen? Art. 349a Fw; belangen van de schuldeisers.

ECLI:NL:HR:2017:1203, 30 juni 2017, nr. 17/01458

Klik hier voor de volledige uitspraak.