Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Gedwongen schuldregeling (art. 287a Fw).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 December 2020

Is verzoekster ontvankelijk in hoger beroep? Art. 292 lid 3 Fw en HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0966. Heeft rechter bevoegdheid om aangeboden schuldregeling te wijzigen? Kan schuldenaar aangeboden schuldregeling gedurende procedure wijzigen? Beoordeling verzoek tot toelating wettelijke schuldsaneringsregeling in hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2020:1953, 4 december 2020, 20/01368.

Lees hier de volledige uitspraak.