Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Schuldsanering (ECLI:NL:HR:2021:1676, 12 november 2021, 21/02791)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 November 2021

Beschikking rechtbank op grond van art. 315 Fw. Doorbreking rechtsmiddelenverbod art. 360 Fw. Termijn cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2021:1676, 12 november 2021, 21/02791.

Lees hier de volledige uitspraak.