Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Schuldsanering.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 November 2021

Beschikking rechtbank op grond van art. 315 Fw. Doorbreking rechtsmiddelenverbod art. 360 Fw. Termijn cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2021:1676, 12 november 2021, 21/02791.

Lees hier de volledige uitspraak.