Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep (ECLI:NL:HR:2018:774, 25 mei 2018, nr. 17/05130)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

25 May 2018

Faillissementsrecht. Procesrecht. Afstand van hoor en wederhoor door afspraak over volgorde uitlatingen na mondelinge behandeling; HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4039, NJ 2007/140. Is niet meer aan pluraliteitsvereiste voldaan door toezegging dat steunvorderingen worden voldaan na vernietiging faillietverklaring? Ratio pluraliteitsvereiste. Toestand dat schuldenaar is opgehouden met betalen. HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488 en HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407 (ABN Amro/Berzona).

ECLI:NL:HR:2018:774, 25 mei 2018, nr. 17/05130

Klik hier voor de volledige uitspraak.