Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Verzoek tot ontslag curator (art. 73 Fw)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 May 2018

Faillissement; horen rechter-commissaris (art. 65 Fw).

ECLI:NL:HR:2018:686, 4 mei 2018, nr. 18/00523

Klik hier voor de volledige uitspraak.