Uitspraak Hoge Raad: Intellectueel eigendomsrecht. Mededingingsrecht (ECLI:NL:HR:2024:300, 1 maart 2024, 22/03167)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 March 2024

Art. 102, onder c, VWEU. Vergoeding voor licentie voor beschikbaar stellen van muziek. Verschillend tarief voor aanbieders voor bedrijfsmatig gebruik en voor streamingdiensten. Nadeel bij mededinging?

ECLI:NL:HR:2024:300, 1 maart 2024, 22/03167.

Lees hier de volledige uitspraak.