Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 November 2022

Internationaal privaatrecht; bevoegdheid Nederlandse rechter. Arbeidsovereenkomst piloot; plaats ‘van waaruit’ de werknemer gewoonlijk werkt of heeft gewerkt (art. 21 lid 1, onder b, onderdeel i, Brussel I-bis Verordening); belang ‘home base’ in Verordening 3922/91 en omstandigheid dat ‘home base’ op verzoek van werknemer kan worden gewijzigd.

ECLI:NL:HR:2022:1702, 18 november 2022, 21/04460.

Lees hier de volledige uitspraak.